Төлем жасау ережесі және тәсілдері

Қатысушы жарнасы – 500 теңге (әр конкурстық жұмыс үшін). 

Түбіртек көшірмесі тек фотоға түскен түрінде қабылданады. Жіберген түбіртекті фотоға түсірмес бұрын, түбіртектің бос жеріне қатысушының аты-жөнің міндетті түрде қаламмен жазу керек. Егер сізде бірнеше қатысушылар болса, төлемді барлық қатысушылар үшін жасайсыз (яғни 1 түбіртек), сонда барлық қатысушылар үшін бір ғана комиссия құны алынады.

Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 87055881210)

Жарнаны АҚ «Қазахстан Халық Банкі» карт-шотына аудару (ЖСК: KZ936010002109169562)

Жарнаны АҚ «Қазахстан Халық Банкі» картасына аудару (ЖСН: 911009451637, карта номері: 4277 0455 0326 7281)

БИН/ЖСН: 911009451637

БСК: HSBKKZKX

Кбе: 19 

ТМК: 859 

Төлем мақсаты: байқауға қатысу үшін.

Правила и способы оплаты 

Взнос за участие - 500 тенге (за каждую конкурсную работу)

Оплатить можно одним платежом за 2 и более участников. Если оплачиваете отдельно за каждого участника, то перед тем как фотографировать чек, на нём обязательно нужно дописать ручкой на свободном месте фамилию и имя участника. Копия квитанции не должна быть в виде напечатанного текста, она может быть только сфотографирована.

Пополнение счета Qiwi кошелька (номер кошелька: 87055881210)

Перевод средств на карт-счет АО «Народный Банк Казахстана» (ИИК: KZ936010002109169562)

Перевод средств на карту АО «Народный Банк Казахстана» (ИИН: 911009451637, номер карты: 4277 0455 0326 7281)

БИН/ИИН: 911009451637 

БИК: HSBKKZKX

Кбе: 19

КНП: 859

Назначение платежа: за участие в конкурсе.