Төлеу тәсілдері

Қатысушы жарнасы – 500 теңге (әр конкурстық жұмыс үшін жеке төленеді).

Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 87087740370)

Жарнаны АҚ «Қазахстан Халық Банкі» карт-шотына аудару (ЖСК: KZ936010002109169562)

Жарнаны АҚ «Қазахстан Халық Банкі» картасына аудару (ЖСН: 911009451637, карта номері: 4277 0455 0326 7281)

БИН/ЖСН: 911009451637

БСК: HSBKKZKX

Кбе: 19 

ТМК: 861   

Способы оплаты 

Взнос за участие - 500 тенге (за каждую конкурсную работу оплачиваете отдельно).

Пополнение счета Qiwi кошелька (номер кошелька: 87087740370)

Перевод средств на карт-счет АО «Народный Банк Казахстана» (ИИК: KZ936010002109169562)

Перевод средств на карту АО «Народный Банк Казахстана» (ИИН: 911009451637, номер карты: 4277 0455 0326 7281)

БИН/ИИН: 911009451637 

БИК: HSBKKZKX

Кбе: 19

КНП: 861